Foto: K. M. Baalbaki – Český rozhlas

Lenka Kolihová Havlíková
ředitelka Divadla X10
1. místopředsedkyně Asociace nezávislých divadel ČR
divadelní dramaturg

e-mail: lenka@kolihova.cz
Skype, FB: Lenka Kolihová Havlíková
www.divadlox10.cz
www.andcr.cz

Vystudovala dramaturgii na pražské DAMU. V roce 1993 spolu s celým ročníkem odešla do ústeckého Činoherního studia, kde navázali na nejlepší tradice této vyhlášené mimopražské scény a vybudovali silný generační soubor. Těžištěm dramaturgie Činoherního studia se v této éře staly současné hry a divadlo za tuto práci získalo cenu Nadace Alfréda Radoka Divadlo roku 2000. V Činoherním studiu byly uvedeny její původní hry Krysa a pohádka O Žanetce a Petříkovi, dramatizace románu Zdeňka Šmída Cejch pod názvem Les divokých sviní, a dále řada úprav. Na sezonu 2001 – 2002 přešla do brněnského HaDivadla, v té době již byla dohodnuta její spolupráce s Národním divadlem, kam nastoupila v září 2002. Její desetileté působení v této prestižní instituci je spojeno zejména s uváděním současných titulů, které reflektují aktuální problémy doby, ať již jde o hry české nebo zahraniční (např. Lucy Prebble: Enron, Edward Bond: Spaseni, Milada Součková: Historický monolog, Iva Klestilová: Stísněná). Dále se věnovala české klasice (např. Julius Zeyer: Radúz a Mahulena, Fráňa Šrámek: Zvony). V roce 2012 angažmá v Národním divadle ukončila a začala realizovat vlastní projekty jako nezávislá producentka.

V roce 2013 založila společně s režisérkou Ewou Zembok a herečkou Annou Císařovskou Divadlo X10, které působí ve Strašnickém divadle. Divadlo X10 je divadlem jasné dramaturgie, jejímž cílem je důsledná reflexe problémů a zkoumání životního pocitu naší doby. Vymezilo se jako divadlo výhradně současné dramatiky a současných kontroverzních, provokativních témat. Hry jsou uváděny v české nebo světové premiéře, postupně se divadlo stále více soustředí na vlastní autorskou tvorbu. X10 se díky svébytnému geniu loci Sídliště Solidarita začalo věnovat rovněž site specific projektům, vycházejícím z minulosti a komunikujícím se současností. Na tomto základě X10 rozvíjí komunitní funkci divadla a objevuje kouzlo provázanosti s místním životem. Už v prvním roce své existence X10 založilo festival straš/NICE, který se odehrává nejen v budově, ale zejména v přilehlém parku.

Příležitostně se věnovala i mimodivadelní činnosti. Uplatnila se jako šéfredaktorka bulletinu K.U.L.T., zaměřeného na alternativní kulturu, ekologii a gender problematiku. Bulletin se později stal internetovým časopisem. Pro Českou televizi spolupracovala na scénáři televizní adaptace divadelní hry Františka Langera Periferie. Přeložila hru Johna Patricka Shellyho Pochyby. Hostovala v A studiu Rubín, Divadle Komedie, Divadle Na Vinohradech, Městském divadle Kladno a nově v HaDivadle, kde byla v roce 2016 uvedena její adaptace novely Jacka Kerouaca Big Sur.

V květnu 2016 byla na ustavující schůzi Asociace nezávislých divadel České republiky zvolena 1. místopředsedkyní této profesní organizace divadelních subjektů z oblasti neziskové sféry, na přípravě jejíhož založení se od počátku podílela.

Od roku 2016 používá příjmení Havlíková.

Pracovní praxe

2013 – dosud Divadlo X10, Praha
2002 - 2012 Národní divadlo, Praha
2001 - 2002 HaDivadlo, Brno
1993 - 2001 Činoherní studio v Ústí nad Labem
2001 –2002 dramaturg projektu Les divokých čtení, sezóna 2000/2001, koprodukce Činoherní studio a Universal NoD; scénická čtení původních českých her
2000 – 2001 kult.net, šéfredaktorka internetového časopisu vydávaného Linhartovou nadací v Roxy
1999 – 2000 K.U.L.T. (duben 1999 – červen 2000) - šéfredaktorka bulletinu vydávaného Linhartovou nadací v Roxy

Vzdělání

1989 - 1994 DAMU, obor dramaturgie
1995 - 1989 gymnázium